ReadyPlanet.com
dot dot


โปรแกรมท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน และ 2 วัน 1 คืน
ตลุยไปกับ เอทีวี
บีบีกัน มันสะใจ
ล่องแก่งผจญภัยใกล้ชิดธรรมชาติ
ล่องเรือ ชมเขื่ิน


กิจกรรมภายใน สวรรค์ของคนกิจกรรม

กิจกรรมในบ้านป่าริมเขื่อน

บ้านป่าริมเขื่อน เป็นที่พักของที่สามารถรองรับผู้มาพักผ่อนแบบครอบครัว หมู่เพื่อน หรือจะมาเป็นทางการ เช่น การจัดประชุมสัมนา โดยเฉพาะนักจัดกิจกรรมหลายท่านอาจคิดไม่ถึงว่าเราเคยจัดกิจกรรมใหญ่ๆ หลายครั้ง ทั้งหมดนี้เราจะขอ ......

ฟ้องด้วยภาพ !!!

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนย์สัมนา

ศูนย์ประชุมสัมนาบ้านป่าริมเขื่อน
ATV ตะลุยไปกับ เอทีวี
บีบีกัน BB GUN
ล่องแก่งผจญภัยใกล้ชิดธรรมชาติ
ล่องเรือ ชมเขื่อน
โปรแกรมท่องเที่ยวCopyright © 2012 www.banpa.info

รีสอร์ท บ้านป่าริมเขื่อน นครนายก
ท่องเที่ยวนครนายก บ้านพัก รีสอร์ท ห้องจัดสัมนา จัดเลี้ยง สังสรรค์ ใกล้เขื่อนขุนด่านปราการชล
เลขที่ 44 หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000  
โทร  081-578-6475 ,086-886-4030 ,085-438-9955  โทรสาร 037-384-128
E mail :contact@banpa.info